Logitech Webcam Software 2

Logitech Webcam Software 2

Logitech Inc. – Freeware – iOS Windows
ra khỏi 48 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Logitech Webcam phần mềm là một ứng dụng phải có cho bất kỳ chủ sở hữu Logitech webcam ai muốn hưởng lợi từ tất cả các tính năng của máy ảnh. Nó chỉ hỗ trợ máy ảnh Logitech USB và cung cấp các chức năng khác nhau để sử dụng thiết bị của bạn để tối đa.

Tổng quan

Logitech Webcam Software là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Logitech Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 974 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Logitech Webcam Software là 2, phát hành vào ngày 19/07/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/06/2009.

Logitech Webcam Software đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows.

Người sử dụng của Logitech Webcam Software đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Logitech Webcam Software!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 974 UpdateStar có Logitech Webcam Software cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản